Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010

Μαθαίνω πομάκικα - ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

* Από το βιβλίο: UCHEM SO POMATSKO: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ τόμος Α’ – Ξάνθη 2004 Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης

ΜΑΘΗΜΑ 2

ΚΕΙΜΕΝΟ

Náshono kóteNa náshono mahaló íma mlógu kóteta. Dechyána dragóvot kótetana ála gulâmine gi ne dragóvot. Dechyána igrót sas kótetana her gün. Anná síva kótka ye radíla chétri kámatnï kótentsa. Κótentsana so yátse míchkï. Pyót mlógo prâsno. Yedót rîbï. Máykana mi íma gulâmï mustáykie. Dragóvot da fíret múshkï.
Sinán íshte da zôme annó míchko kóte na täh. Bubáyko mu ne dáva i Sinán pláche.
I Gültén íshte da zôme annó míchko kóte na täh. Bubáyko i máyka yi dávot i Gülténu ye yátse drágo.
Nîye na dumá ímame annó chórno kóte. To ne pyé mlógu prâsno níta yedé yátse rîbï, ála dragóva yátse da igró sas námi. Yátse ye kámatno i hîtro.
Zimóse, kugána yátse mrázi, kótetana so zbírot pris kráy sóbono.

Μετάφραση

Η γάτα μαςΣτη δική μας γειτονιά υπάρχουν πολλά γατιά. Τα παιδιά λατρεύουν τα γατιά αλλά οι μεγάλοι δεν τα λατρεύουν. Τα παιδιά παίζουν με τα γατιά κάθε μέρα. Μία γκρίζα γάτα γέννησε τέσσερα όμορφα γατάκια. Τα γατάκια είναι πολύ μικρά. Πίνουν πολύ γάλα. Τρώνε ψάρια. Η μητέρα τους έχει μεγάλα μουστάκια. Λατρεύουν να κυνηγούν ποντίκια.
Ο Σινάν θέλει να πάρει μία μικρή γάτα στο σπίτι του. Ο πατέρας του δεν τον αφήνει και ο Σινάν κλαίει. Και η Γκιουλτέν θέλει να πάρει ένα μικρό γατάκι στο σπίτι της. Ο πατέρας της και η μητέρα της δίνουν άδεια και η Γκιουλτέν είναι πολύ χαρούμενη.
Εμείς στο σπίτι έχουμε ένα μαύρο γατί. Αυτό δεν πίνει πολύ γάλα ούτε τρώει πολλά ψάρια, αλλά του αρέσει πολύ να παίζει μαζί μας. Είναι πολύ όμορφο και έξυπνο.
Το χειμώνα, όταν κάνει πολύ κρύο, τα γατάκια μαζεύονται κοντά στη σόμπα.ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Nóvï réchkï (Νέες λέξεις)

náshono το δικό μας
mahalá γειτονιά
mlógu, mlógo πολλοί
kóte γάτα
déte παιδί
dragóvom, gálem λατρεύω, αγαπώ
ála αλλά
gulâm μεγάλος
ígrom παίζω
sas μαζί, με
her gün κάθε μέρα
anná μία
síva γκρίζα
rádom γεννώ
chétri τέσσερα
míchko μικρό
píyem πίνω
prâsno γάλα
yam τρώω
rîba ψάρι
mustáykie μουστάκια
fírem κυνηγώ
múshka ποντίκι
zímom παίρνω
dávom δίνω, επιτρέπω
pláchem κλαίω
na täh σε αυτούς (στο σπίτι τους)
dumá, kóshta σπίτι
chórno μαύρο
sas námi με εμάς (μαζί μας)
hîtro έξυπνο
zimá χειμώνας
kugána όταν
mrázi κάνει κρύο
zbírom μαζεύω
pris kráy γύρω από, πέριξ
pachúnnat ξεκούραστος
kútso κουτσό
ódvarneyte απαντήστε
argát εργάτης
nosokómka νοσοκόμα
hóro χορός
pantólï παντελόνι
harp πόλεμος
dáyma πάντα


ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ


Na náshono mahaló íma mlógο kóteta.
Dechyána dragóvot kótetana ála gulâmine gi ne dragóvot.
Anná síva kótka ye radíla chétri kámatnï kótentsa.
Sinán íshte da zôme annó míchko kóte na täh.
Nîye na dumá ímame annó chórno kóte.
Zimóse, kugána yátse mrázi, kótetana so zbírot pris kráy sóbono.


ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Τώρα δείτε το δεύτερο μάθημα σε βίντεο
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ


ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομαστική kóteno το γατί
Γενική         kótetune του γατιού
Αιτιατική     kóteno το γατί
Κλητική     kóte γατί

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ονομαστική kótetana τα γατιά
Γενική         kótetomne των γατιών
Αιτιατική     kótetana τα γατιά
Κλητική     kóteta γατιά


ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Το ρήμα dragóvom: λατρεύω


ΚΑΤΑΦΑΣΗ   -   ΕΡΩΤΗΣΗ   -    ΑΡΝΗΣΗ
Ya dragóvom     Dragóvom li ya ?     Ya ne dragóvom
Tï dragóvash      Dragóvash li tï?        Tï ne dragóvash
Tóy dragóva      Dragóva li tóy?        Tóy ne dragóva
Tya dragóva      Dragóva li tya ?       Tya ne dragóva
To dragóva        Dragóva li to?         To ne dragóva
Nîye dragóvame Dragóvame li nîye? Nîye ne dragóvame
Vîye dragóvate  Dragóvate li vîye ?   Vîye ne dragóvate
Tíye dragóvot    Dragóvot li tíye?      Tíye ne dragóvotΤο ρήμα právem: κάνω

ΚΑΤΑΦΑΣΗ   -   ΕΡΩΤΗΣΗ   -   ΑΡΝΗΣΗ
Ya právem         Ya právem li?       Ya ne právem
Tï právish           Tï právish li?         Tï ne právish
Tóy právi           Tóy právi li?         Tóy ne právi
Tya právi           Tya právi li?         Tya ne právi
To právi             To právi li?          To ne právi
Nîye právime     Nîye právime li?  Nîye ne právime
Vîye právite      Vîye právite li?     Vîye ne právite
Tíye právet        Tíye právet li?      Tíye ne právet
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

Dúmite Pomátsko! Μιλήστε πομάκικα!


- Kakná ye izí? Τι είναι αυτό;
- Izí ye anná chervéna yábalka. Αυτό είναι ένα κόκκινο μήλο.

- Chi ye izí? Ποιανού είναι αυτό;
- Izí ye mo. Αυτό είναι δικό μου.

- Mózhate li da mi pamógnete? Μπορείτε να με βοηθήσετε;
- Kak da ne mózhom! Πώς να μη μπορώ!

- Mózhate li da mi kázhate kadé ye kitápet? Μπορείτε να μου πείτε πού είναι το βιβλίο;
- Kitápet ye pad mátso so. Το βιβλίο είναι κάτω από το τραπέζι.

- Mózhas li da mi go zaftórish yéshte annósh? Μπορείς να το επαναλάβεις άλλη μία φορά;
- Akú íshtish, mózhom! Αν θέλεις, μπορώ!

- Pomátsko so ye koláy! Τα πομάκικα είναι εύκολα!
- Urúmchko so ye zór! Τα ελληνικά είναι δύσκολα!

- ‘Ima li nâko vodenítso blíze pri sélono? Υπάρχει κανένας νερόμυλος κοντά στο χωριό;
- Ho, íma! Ναι, υπάρχει!

-‘Ima li dívï kúcheta af baírene? Υπάρχουν άγρια σκυλιά στο δάσος;
- Néma. Nemóy da to ye strah! Δεν υπάρχουν. Μη φοβάσαι!

-‘Ishtesh li da dóydesh sas móne? Θέλεις να έλθεις μαζί μου;
-Íshtom yátse! Θέλω πολύ!

-Kadé sha so náydeme? Πού θα συναντηθούμε;
-Sha so náydeme af kasabóno. Θα συναντηθούμε στην πόλη.

-Slúshayte! Ακούστε!
-Kaná stánava? Τι έγινε?

-Mózhom li da sônnom itúy? Μπορώ να καθίσω εδώ;
-Sônni. Κάθισε!


Από το βιβλίο του Ν.Θ.Κόκκα, UCHEM SO POMATSKO - Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας. Έκδοση: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, Ξάνθη 2004. Στο βιβλίο περιέχονται 25 μαθήματα με επιπλέον ασκήσεις.