Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010

Τα πομάκικα όπως μιλιούνται στην περιοχή Μύκης Ξάνθης




ΣΕΜΠΑΕΔΗΝ ΚΑΡΑΧΟΤΖΑ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΚΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ- ΞΑΝΘΗ 2006
www.spanidis.gr