Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΜΑΚΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

 


Το πληκτρολόγιο της πομακικής γλώσσας

Το πρόγραμμα «Φιλότης» (https://philotis.athenarc.gr/) δημιούργησε ένα νέο πληκτρολόγιο για την υποστήριξη της πομακικής γλώσσας. Το πληκτρολόγιο της γλώσσας Pomak βασίζεται στην τεχνολογία Keyman (https://keyman.com/) που υποστηρίζει σχεδόν όλες τις πλατφόρμες υπολογιστών.

 

Εγκατάσταση

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το Keyman (https://keyman.com/) για την πλατφόρμα σας.

 

Εγκατάσταση του πληκτρολογίου Pomak

Ανοίξτε το Keyman και εγκαταστήστε το αρχείο προδιαγραφών γλώσσας packagepomak.kmp (πρώτα αποσυμπιέστε το ληφθέν αρχείο).

 

Χρήση του πληκτρολογίου Pomak

Η διαδικασία προσάρτησης ειδικών συμβόλων σε χαρακτήρες μπορεί να επιτευχθεί σε δύο βήματα. Αρχικά πατιέται το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο ειδικό σύμβολο και μετά το πλήκτρο για τον χαρακτήρα (χρησιμοποιώντας shift ή caps lock για κεφαλαία).

 

Για τους χαρακτήρες á, Á, é, É, ǵ, Ǵ, ó, Ó, í, Í, ý, Ý

– ξεκινήστε πατώντας μία φορά το πλήκτρο <;> (ερωτηματικό) και μετά πατήστε τον κατάλληλο <χαρακτήρα>

– χρησιμοποιήστε <caps lock> ή <shift> για να χρησιμοποιήσετε κεφαλαία τον <χαρακτήρα> ως συνήθως.

 

Για τους χαρακτήρες š, Š, č, Č, ǧ, ž, Ž, ņ, Ņ, ļ, Ļ, ü, Ü, æ, Æ, ø, Ø

– ξεκινήστε πατώντας μία φορά το πλήκτρο <‘> (απόστροφο) και μετά πατήστε τον κατάλληλο <χαρακτήρα>

– χρησιμοποιήστε <caps lock> ή <shift> για να χρησιμοποιήσετε κεφαλαία τον <χαρακτήρα> ως συνήθως.

 

Για τους χαρακτήρες ǘ, Ǘ, ǽ, Ǽ, ǿ, Ǿ

– ξεκινήστε πατώντας μία φορά <shift> + <‘> (απόστροφο) και μετά πατήστε τον κατάλληλο <χαρακτήρα>

– χρησιμοποιήστε <caps lock> ή <shift> για να χρησιμοποιήσετε κεφαλαία τον <χαρακτήρα> ως συνήθως.

 

Πηγή: https://philotis.athenarc.gr/the-pomak-language-keyboard/