Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΟΜΑΚΙΚΑ - ΜΑΘΗΜΑ 5

ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΟΜΑΚΙΚΑ
Από το βιβλίο του Ν.Θ. Κόκκα UCHEM SO POMATSKO (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) τόμος πρώτος, Έκδοση: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, Ξάνθη 2004

ΜΑΘΗΜΑ 5

Dve mómï na pótene 
(Δύο κορίτσια στο δρόμο)

ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Δείτε πρώτα το βίντεο-μάθημα
και μετά διαβάστε τη μετάφραση, το λεξιλόγιο και τη γραμματικήΔΙΑΛΟΓΟΣ

Aishâ: Μârhaba. Kaná praysh?
Eminâ : Húbbe som. Tébe da pîtom.
Aishâ: Za kaκná si dashlála itúy?
Eminâ : Dóyda sas bráta da pazaróvame.
Aishâ: Kaná íshtete da si zômete ?
Eminâ : Íshteme da zômeme yábalkï, sîrenye, hlâba i môso. Tï za kakná si dashlála itúy?
Aishâ: Ya dóyda sas máyko da si zômom drípï.
Eminâ : Kakvî drípï she zímash?
Aishâ: Íshtom da si zômom annók etéka i annó fanélo.
Eminâ :Na kakvá rénke she gi zímash?
Aishâ: Annó chervéno fanélo i annók zeléna etéka.
Eminâ : Óti si ne kúpish chôrna etéka?
Aishâ:Óti si ímom dva chôrnï. Glôdom ímash si kámatnï sívï kúndrï. At kadé gi zö ?
Eminâ : Ya gi zö ad annók dukyána itúy po adól.
Aishâ: Kólko gi zö?
Eminâ : Ne so skópï. On-besh evró. I íma na vrit rénkevene: sínï, kahvârenï, zhóltï.
Aishâ: Móne mi lâgot yátse bâlïse rénkeve.
Eminâ : A, na, brat mi dóyde. Nîye she da varvíme avásh-avásh. Astánaváyte zhîvi i zdrávi.
Aishâ: Ishállah pak da sο vídime.ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ


Αϊσέ: Καλημέρα. Τι κάνεις;
Εμινέ: Καλά είμαι. Να ρωτήσω κι εσένα (τι κάνεις).
Αϊσέ: Γιατί ήρθες εδώ;
Εμινέ: Ήρθα με τον αδερφό μου για να ψωνίσουμε.
Αϊσέ: Τι θέλετε να αγοράσετε;
Εμινέ: Θέλουμε να πάρουμε μήλα, τυρί, ψωμί και κρέας. Εσύ γιατί ήρθες εδώ;
Αϊσέ: Εγώ ήρθα με τη μητέρα μου για να πάρω ρούχα.
Εμινέ: Τι ρούχα θα πάρεις;
Αϊσέ: Θέλω να πάρω μία φούστα και μία φανέλα.
Εμινέ: Σε ποια χρώματα θα τα πάρεις;
Αϊσέ: Μια κόκκινη φανέλα και μία πράσινη φούστα.
Εμινέ: Γιατί δεν αγοράζεις μαύρη φούστα;
Αϊσέ: Επειδή έχω δύο μαύρες. Βλέπω ότι έχεις όμορφα γκρίζα παπούτσια. Από πού τα πήρες;
Εμινέ: Τα πήρα από ένα μαγαζί εδώ πιο κάτω.
Αϊσέ: Πόσο τα πήρες.
Εμινέ: Δεν είναι ακριβά.
Αϊσέ: Δεκαπέντε ευρώ. Και έχει σε όλα τα χρώματα: μπλε, καφετιά, κίτρινα.
Εμινέ: Α, να ο αδερφός μου έρχεται. Εμείς θα φεύγουμε σιγά-σιγά. Νάστε γεροί και υγιείς!
Αϊσέ: Εύχομαι να τα ξαναπούμε!


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ


Nóvï réchkï (νέες λέξεις)

kakná, kaná? = τι;
právem = κάνω
húbbe, húbave = καλά
pîtom = ρωτάω
tébe = εσένα
brat = αδελφός
pazaróvom = ψωνίζω
íshtom = θέλω
zímom = παίρνω
yábalka = μήλο
itús, aitús = εδώ
sîrenye = τυρί
hlâp = ψωμί
môso = κρέας
drípï = ρούχα
eték = φούστα
fanéla = μπλούζα
renk = χρώμα
chervéno = κόκκινο
zelénο = πράσινο
sívο = γκρίζο
sínο = μπλε
kahvârenο = καφετί
zhóltο = κίτρινο
glôdom = κοιτώ
kámatnο = όμορφο
kúndrï = παπούτσια
kólko? = πόσο;
οn-besh = δέκα-πέντε
skópo = ακριβό
móne mi lâgot = μου κάθονται καλά, μου αρέσει
yavásh-yavásh = σιγά-σιγά
vórvem, hódem = πηγαίνω
ishállah = Θεού θέλοντος, μακάρι
pak da sο vídime = να ξαναϊδωθούμε
kahvenâ = καφενείο
átvarem = ανοίγω
zatvárem = κλείνω
ders = μάθημα
slúshom = ακούω
búgün = σήμερα
Sóbata = Σάββατο
strah = φόβος
bannósh = κάποτε


ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ


- Kakná praysh?
- Húbbe som. Tébe da pîtom.

- Za kakná si dashlála itúy ?
- Dóyde as bráta da pazaróvame.

- Kakná íshtete da si zômete ?
- Íshteme da zômeme yábalkï, sîrenye, hlâba i môso.


- Tï za kakná si dashlála itúy?
- Ya dóyde as máyko da si zômom drípï.


- Kakvî drípï she zímash?
- Íshtom da si zômom annók etéka i annó fanélo.


- Óti si ne kúpish chôrna etéka ?
- Óti si ímom dva chórnï.

- Kólko gi zö?
- Ne so skópï. On-besh evró.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

OΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ


ΑΡΣΕΝΙΚΑ (móshkï)
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Α. chülâkos
Β. chülâkot
Γ. chülâkon

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Α. chulâkovese
Β. chülâkovete
Γ. chülâkovene


ΘΗΛΥΚΑ (zhóntskï)
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
A. máykasa
Β. máykata
Γ. máykana

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Α. máykïse
Β. máykïte
Γ. máykïne


ΟΥΔΕΤΕΡΑ (srédne)
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Α. séloso
Β. séloto
Γ. sélono

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Α. selása
Β. seláta
Γ. selána
TΡΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝΑ ΤΥΠΟΣ
Δηλώνει ότι το ουσιαστικό βρίσκεται δίπλα στον ομιλητή

Chulâkos pye mlógo vódο
Αυτός εδώ ο άνδρας (που είναι δίπλα μου) πίνει πολύ νερό
Zhanása íshte da hráni déteso
Η γυναίκα (που είναι εδώ) θέλει να ταΐσει το παιδί (που είναι εδώ)
Chulâkovese gálet momínkïse
Oι άνδρες (εδώ δίπλα μας) αγαπούν τα κορίτσια (που είναι επίσης δίπλα μας)

Β ΤΥΠΟΣ Δηλώνει ότι το ουσιαστικό βρίσκεται κοντά στον ακροατή

Chulâkot pye mlógo vódο
O άνδρας (που είναι κοντά σου) πίνει πολύ νερό
Zhanáta íshte da hráni déteto
H γυναίκα (που είναι κοντά σε σένα) θέλει να ταίσει το παιδί (που είναι κοντά σου)
Chulâkovete gálet momínkïte
Oι άνδρες (εκεί κοντά σας) αγαπούν τα κορίτσια (που είναι επίσης κοντά σας)


Γ ΤΥΠΟΣΔηλώνει τοπική απομάκρυνση και από τον ομιλητή και από τον ακροατή

Chulâkon pye mlógo vódo
Ο άνδρας (εκεί πέρα) πίνει πολύ νερό
Zhanána íshte da hráni déteno
H γυναίκα (που είναι μακριά κι από μένα κι άπο σένα) θέλει να ταίσει το παιδί (που είναι μακριά μας επίσης)
Chulâkovene gálet momínkïne
Oι άνδρες (εκεί πέρα – μακριά κι από μένα κι από σένα) αγαπούν τα κορίτσια (που είναι επίσης εκεί πέρα)


ΚΛΙΣΗ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΡΗΜΑ «ΑΓΑΠΩ» (GALEM)

ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ya gálem
Tï gálish
Tóy gáli
Tya gáli
To gáli
Nîye gálime
Vîye gálite
Tíye gálet

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ya gálem li?
Tï gálish li?
Tóy gáli li?
Tya gáli li?
To gáli li?
Nîye gálime li?
Vîye gálite li?
Tíye gálet li?

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ya ne gálem
Tï ne gálish
Tóy ne gáli
Tya ne gáli
To ne gáli
Nîye ne gálime
Vîye ne gálite
Tíye ne gálet


ΤΟ ΡΗΜΑ «ΔΙΝΩ» (DAVOM)

ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ya dávom
Tï dávash
Tóy dáva
Tya dáva
To dáva
Nîye dávame
Vîye dávate
Tíye dávot

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ya dávom li?
Tï dávash li?
Tóy dáva li?
Tya dáva li?
To dáva li?
Nîye dávame li?
Vîye dávate li?
Tíye dávot li?

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ya ne dávom
Tï ne dávash
Tóy ne dáva
Tya ne dáva
To ne dáva
Nîye ne dávame
Vîye ne dávate
Tíye ne dávot


ΤΟ ΡΗΜΑ «ΠΑΙΖΩ» (IGROM)

ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ya ígrom
Tï igrósh
Tóy igró
Tya igró
To igró
Nîye igróme
Vîye igróte
Tíye igrót

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ya ígrom li?
Tï igrósh li?
Tóy igró li?
Tya igró li?
To igró li?
Nîye igróme li?
Vîye igróte li?
Tíye igrót li?

ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ya ne ígrom
Tï ne igrósh
Tóy ne igró
Tya ne igró
To ne igró
Nîye ne igróme
Vîye ne igróte
Tíye ne igrótΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
ΜΙΛΗΣΤΕ ΠΟΜΑΚΙΚΑ - Dúmite Pomátsko!


- Ótvareyte kitápevete! = Ανοίξτε τα βιβλία σας!
- Némame kitápeve! = Δεν έχουμε βιβλία!


- Kakná da právime isâ? = Τι να κάνουμε τώρα;
- Zátvaréyte kitápevete! = Κλείστε τα βιβλία σας!

- Sônni na skémleto!
= Κάθισε στην καρέκλα σου!
- Na katró skémle? = Σε ποια καρέκλα;

- Sônnite akú íshtete! = Καθίστε αν θέλετε!
- Kadé da sônnime? = Πού να καθίσουμε;

- Stáni práf! = Σήκω όρθιος!
- Óti da stánom praf? = Γιατί να σηκωθώ όρθιος;

- Póy i písavay vrit dérsévete! = Διάβασε και γράψε όλα τα μαθήματα!
- Da, máyko, she gi stórem. = Ναι, μάνα, θα τα κάνω.

- Shlúshay! = Άκου!
- Kakná da slúshom? = Τι να ακούσω;

- Kázhi mi katró gálish. = Πες μου ποιον αγαπάς.
- Ya gálem Eminô. = Εγώ αγαπώ την Εμινέ.

- Mólchite! = Σωπάστε!
- Ne právime fasaríye. = Δεν κάνουμε φασαρία.

- ‘Ishtom da ídom na mechítene. = Θέλω να πάω στο σχολείο.
- Búgün ye Sóbata i néma mechíte. = Σήμερα είναι Σάββατο και δεν έχει σχολείο.

- Drágo mi ye da písavom pésne. =Μου αρέσει να γράφω τραγούδια.
- Yátse húbbe! = Πολύ καλά.

- Υéla vótre! = Έλα μέσα!
- Néma da dóydom. Strah mo ye at tébe! = ΔΕ θα έρθω. Σε φοβάμαι!

- Yélate na móno kóshto, akú íshtete. = Ελάτε στο σπίτι μου, εάν θέλετε.
- She dóydeme bannósh. = Θα έρθουμε κάποια φορά.


TEΣT ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαλέξε τη σωστή απάντηση:

1. Tébe kak ………………. zavót?
A so B to C ye D mo

2. She dúmime. Zhívi i …………………..!
A zdrávi B kúpi C iskáravay D slúshay

3. She so vídime pak za tri………………………
A nógï B kitápe C brátye D mésetsï

4. Kogá she ………………….. dóyde?
A mlógo B si C tébe D so

5. Tóy ……………………. isâ na Amériko.
A sme B si C ste D ye

6. Móy ……………………. ye daktór faf Iskéche.
A bubáyko B kúche C kóte D magáre

7. Na znom …………………….. húbbe.
A mlógo B yátse C vrit D míchko

8. Znosh li da .......................... Íngiliskïy?
A atvárish B yedésh C glôdash D dúmish

9. Kólko ...................... godínï tï?
A som B sme C si D ye

10. Ye …………………. le annó kóte.
A ímash B ímom C íma D imate

11. Tï .......................... li dve séstrï?
A ímom B ímame C ímash D íma

12. Nîye ....................... at Seleník.
A som B sme C ste D si

13. At ........................... ye máykati?
A mlógo B óti C katrí D kadé

14. Tya ye ......................húbava zhaná.
A anná B annók C adín D dve

15. Síssy ye at Amériko. Tya ye…………………….
A Amerikánin B Amerikánka C Amerikáne D Amerikántsko

16. Kostantín ye at Bulgaríe. Tóy ye ........................
A Bulgáre B Bulgárka C Bulgárin D Bulgártsko

17. Anabéla ye at Italíe. Tya ye ..........................
A Italiántsko B Italiánin C Italiáne D Italiánka

18. Ne mózhom .......................... ti so sétem.
A da B na C so D ya

19. Mózhash li da dúmish .......................... tsísto?
A ya B so C po D da

20. Séshtash ......................... mi so?
A si B so C sa D li* Το πέμπτο αυτό μάθημα συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο του Ν.Θ. Κόκκα UCHEM SO POMATSKO (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) τόμος πρώτος, Έκδοση: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, Ξάνθη, 2004
ΠΑΚΕΘΡΑ: ΤΗΛ. 25410-73808