Πέμπτη 1 Ιουλίου 2010

ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΟΜΑΚΙΚΑ (ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ)
Μάθημα 1ο 
 Kak to zavót? (Πώς σε λένε;)


Orhán: Móne mo zavót Orhán. Tébe kak to zavót?
Hilmiyâ: Μóne mo zavót Hilmiyâ.
Orhán: At kadé si?
Hilmiyâ: At Bratánkovo. Tï at kadé si?
Orhán: Ya som at Sádnovitso. Ímash li drúgï brátye?
Hilmiyâ: Ímom annó séstro i dvamína brátye.
Orhán: Ya ímom le annók bráta yéshte.
Hilmiyâ: Kólko si godínï?
Orhán: Ye som na on-dokús. Tï na kólku si?
Hilmiyâ: Ya som na on-yedí.
Orhán: Znosh li da dúmish Urúmtskïy?
Hilmiyâ: Na znom yátse húbe. Tï?
Orhán: Ya znom húbe. Kak zavót bubáyka ti?
Hilmiyâ: Zavót go Huseín. Daktór ye faf Iskéche. Tébe bubáyko ti kakvó rábato práy?
Orhán: Rábati na vapóryeno. Tóy ye isâ na Amériko.
Hilmiyâ: Va, inélkos daléche ye! Kugá she si dóyde?
Orhán: Za tri mésetsï.
Hilmiyâ: Yátse húbbe. Itúy sme. She dúmime pak.
Orhán: She dúmime. Zhîvi i zdrávi!
Hilmiyâ: Zhîvi i zdrávi!

Μετάφραση:

Ορχάν: Eμένα με λένε Ορχάν. Εσένα πώς σε λένε;
Χιλμιέ: Εμένα με λένε Χιλμιέ.
Ορχάν: Από πού είσαι;
Χιλμιέ: Από τη Γοργόνα. Εσύ από πού είσαι;
Ορχάν: Εγώ είμαι από τον Κύκνο. Έχεις άλλα αδέλφια;
Χιλμιέ: έχω μία αδελφή και δύο αδελφούς.
Ορχάν: Εγώ έχω ακόμα έναν αδελφό.
Χιλμιέ: Πόσων ετών είσαι;
Ορχάν: Εγώ είμαι δεκαεννιά. Εσύ πόσο είσαι;
Χιλμιέ: Εγώ είμαι δεκαεπτά.
Ορχάν: Ξέρεις να μιλάς ελληνικά;
Χιλμιέ: Δεν ξέρω πολύ καλά. Εσύ;
Ορχάν: Εγώ ξέρω καλά. Πώς λένε τον πατέρα σου;
Χιλμιέ: Τον λένε Χουσείν. Είναι γιατρός στην Ξάνθη. Ο δικός σου πατέρας τι δουλειά κάνει;
Ορχάν: Δουλεύει στα καράβια. Αυτός τώρα είναι στην Αμερική.
Χιλμιέ: Πώ πω, τόσο μακριά! Πότε θα έρθει;
Ορχάν: Μετά από τρεις μήνες.
Χιλμιέ: Πολύ καλά. Εδώ είμαστε. Θα ξαναμιλήσουμε.
Ορχάν: Θα μιλήσουμε. Νάσαι καλά (κατά λέξη: ζωντανοί και υγιείς)!
Χιλμιέ: Νάσαι καλά!

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τώρα παρακολουθήστε το πρώτο μάθημα σε βίντεο:

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Nóvï réchkï (Νέες λέξεις)

móne mo zavót: εμένα με λένε
tébe: εσένα
kak to zavót? : πώς σε λένε;
ot, at: από
brat: αδελφός
séstra: αδελφή
Bratánkova: Γοργόνα (χωριό)
Sádnovitsa: Κύκνος (χωριό)
yéshte: ακόμα
kólko si godínï? / na kólko godínï si? : πόσων ετών είσαι;
on-dokús: δέκα εννιά
on-yedí: δέκα-επτά
dúmem: μιλώ
yátse húbbe: πολύ καλά
rábatem: εργάζομαι
vapor: καράβι
daléche: μακριά
kugá?: πότε;
mésets: μήνας
itúy: εδώ
pak: ξανά
zhîvi i zdrávi!: ζωντανοί και υγιείς! (ευχή)
póyem: διαβάζω
pómnem: θυμάμαι
po nadól: παρακάτω
raskórshavanye: ασκήσεις
klávom: βάζω
zhîne: αυτές που
réchka: λέξη
trâbava: πρέπει, χρειάζεται
dlög: μακρύς
Iskéche: Ξάνθη
zengínin: πλούσιος
fukará: φτωχός
akïlî: μυαλωμένος
stórem: κάνω
pîtanye: ερώτηση
vazvráshtanye: άρνηση
glôdom: κοιτώ
umarén: κουρασμένος
kámatna: όμορφη
krop: κοντός
debél: χοντρός
húbaf: καλός
chülâk: άνδρας, άνθρωπος


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

Μιλήστε πομάκικα: Dúmite Pomátskο!


1. Kakná práysh? (Τι κάνεις;)
Húbbe som (Καλά είμαι)

2. Kak si? (Πώς είσαι;)
Yátse húbave (Πολύ καλά)

3. Kak ste? (Πώς είστε;)
Húbbe sme (Καλά είμαστε

4. Húbbe li ste? (Καλά είστε;)
Ne sme húbbe (Δεν είμαστε καλά)

5. Kak tο zavót? (Πώς σε λένε;)
Móne mo zavót Hajiré (Εμένα με λένε Χατζιρέ)

6. Κugá sha so vídime pak? (πότε θα ξαναϊδωθούμε;)
Útre akchâmlayn (Αύριο το πρωί)

7. At kadé si? (Από πού είσαι;)
Ya som at Atíno (Είμαι από την Αθήνα)

8. Kólko godínï si? / Na kólko si? (Πόσων ετών είσαι;)
Ya som na otús godínï (Είμαι τριάντα ετών)

9. Κakvó rábato právish? (Τι δουλειά κάνεις;)
Ya som dáskalitsa (Εγώ είμαι δασκάλα)

10. Séshtash li mi so? (Με καταλαβαίνεις;)
Ne séshtom ti so (Δε σε καταλαβαίνω)

11. Mózhash li da dúmish po tsísto? Ne mózhom da ti so sétem.
(Μπορείς να μιλάς πιο καθαρά; Δε μπορώ να σε καταλάβω.
She móchem (Θα προσπαθήσω)

12. Kaná víkash? (Τι λες)
Ne víkom níkakna (Δε λέω τίποτα)ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Το ρήμα «είμαι»

ΚΑΤΑΦΑΣΗ – ΕΡΩΤΗΣΗ -  ΑΡΝΗΣΗ

Ya som         -       Ya li som? -  Ya som ne
Tï si               -       Tï li si ?    -    Tï si ne
Tóy ye          -       Tóy li ye?  -   Tóy ye ne
Τya ye          -       Tya li ye?  -   Τya ye ne
To ye           -       To li ye?   -    To ye ne
Nîye sme     -      Nîye li sme? -  Nîye sme ne
Vîye ste           - Vîye li ste ? -   Vîye ste ne
Tíye so       -     Tíye li so?       - Tíye so ne


Το ρήμα «έχω»

ΚΑΤΑΦΑΣΗ - ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΡΝΗΣΗYa ímom -       Ya ímom li? -    Ya némom
Tï ímash -        Tï ímash li? -     Tï némash
Tóy íma -        Tóy íma li? -     Tóy néma
Tya íma -        Tya íma li? -      Tya néma
To íma -         To íma li? -       To néma
Nîye ímame - Nîye ímame li ? - Nîye némame
Vîye ímate -   Vîye ímate li? -   Vîye némate
Tíye ímot -    Tíye ímot li? -    Tíye némot


* Από το βιβλίο: UCHEM SO POMATSKO - Μαθήματα Πομακικής Γλώσσας τόμος 1ος. Έκδοση Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης 2004, δεύτερη έκδοση 2006, Ξάνθη

ΠΑΚΕΘΡΑ: Μπότσαρη 20 ΤΘ 102-67100 Ξάνθη
Τηλ.-φαξ: 25410-73808